Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KodasD1
PavadinimasTechninės įrangos talpinimas duomenų centruose
KategorijaDCaaS
AprašasPaslauga apima fizinės infrastruktūros elementų talpinimą duomenų centrų
infrastruktūroje (spintoje). Norint naudotis šia paslauga talpinama įranga turi
atitikti duomenų centrų valdytojo keliamus reikalavimus.
Technologinis aprašasŠio projekto apimtyje paslauga detaliau neprojektuojama.
Duomenų centrų valdytojo keliami reikalavimai turi apimti:
• Reikalavimus aušinimui;
• Reikalavimus elektros jungtims;
• Reikalavimus įrangos tvirtinimui ir kt.
Tiesioginis teikimasTaip
Naudojimas kitų
paslaugų teikimui
Nėra
Paslaugų, kuriomis
naudojamasi teikiant šią
paslaugą, kodai
Nėra
Pasirinktinių paslaugų,
kuriomis naudojamasi
teikiant šią paslaugą,
kodai
Nėra
Užsakyti