Versions Compared

Raktas

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Puslapio savybės
Advanced Tables - Table Plus
heading0
width100%
enableSortingfalse
KodasB7
PavadinimasVirtualizacijos platformos valdymo portalas (angl. Admin self-service portal)
KategorijaBendrai numatytos sisteminės paslaugos
AprašasPagal nustatytas prieigos teises, paslaugų gavėjui suteikiama prieiga prie Debesijos platformos valdymo portalo, kuriame galima kurti, valdyti ir naudoti skaičiavimo, saugyklų ir tinklo išteklius.
Technologinis aprašas

Debesijos platformos valdymo portalo būtinas funkcionalumas:
• pilnas resursų valdymo atskyrimas organizacijų lygyje;
• visiškas resursų ir tinklų izoliavimas organizacijų lygyje;
• galimybė naudoti resursus iš skirtingų resursų telkinių;
• galimybė integruoti su išoriniu tapatybės informacijos šaltiniu (angl. Identity integration – LDAP, other);
• galimybė apriboti virtualių tarnybinių stočių veikimą tarp skirtingų fizinių tarnybinių stočių (angl. affinity rules).


Asmeniui, atsakingam už organizacijos resursų valdymą, turi būti galimybė atlikti šiuos veiksmus priskirtų resursų aibėje:
• kurti, stabdyti, perkrauti, ištrinti virtualias tarnybines stotis;
• keisti visus virtualios tarnybinės stoties parametrus: vCPU, RAM, HDD;
• virtualiai tarnybinei stočiai priskirti ne mažiau kaip 2 (du) virtualius tinklo adapterius;
• kurti virtualias tarnybines stotis iš paruoštų šablonų;
• kurti virtualias tarnybines stotis, pasinaudojant virtualiais atvaizdais;
• kurti ir saugoti momentines virtualių tarnybinių stočių kopijas (angl. Snapshots);
• turi būti galimybė pasinaudojant platformos valdymo portalu prisijungti prie virtualios tarnybinės stoties, nenaudojant papildomų programinių įrankių. Virtuali tarnybinė stotis turi būti pasiekiama ir tuo atveju, kai jai nėra prijungtas ar suteiktas virtualus tinklo adapteris ar
IP adresas;
• priskirti reikiamą VLAN konkrečiam virtualiam serveriui. Organizacijos atsakingam asmeniui turi būti leidžiama peržiūrėti ir valdyti tik savo organizacijos VLAN.

Tiesioginis teikimasTaip
Naudojimas kitų paslaugų teikimuiTaip
Paslaugų, kuriomis naudojamasi teikiant šią paslaugą, kodaiNėra
Pasirinktinių paslaugų, kuriomis naudojamasi teikiant šią paslaugą, kodaiNėra
Užsakyti
Show If
groupusercan-orderadminone

UI Button
colorblue
newWindowtrue
sizesmall
iconlink
titleUžsakyti
urlhttps://servicedesk.vitc.lt/jira/secure/CreateIssueDetails!init.jspa?pid=10301&issuetype=10114&summary=vitc&customfield_10500=10300&customfield_10200=ITSM-44

...