Versions Compared

Raktas

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aura - Background Content
backgroundImageHrefType
padding0
backgroundImageHref
containerMinHeight800
backgroundSizecover
contentPositioncenter
backgroundPositiontop right


VITC PortalasImage Modified

Aura - Title
color#2d5ba8
textAligncenter
fontSize60
lineHeight74
tagh1
fontWeightnormal
PORTALAS
Aura - Background Content
backgroundImageHrefTypelink
padding0
containerMinHeight90
backgroundSizecover
contentPositionflex-end
backgroundPositioncenter centerAura - Title
color#344563
textAligncenter
fontSize24
lineHeight32
tagh1
fontWeightlighter
Pasirinkite Jus dominančią sritįAura - Cards
layouticon-center
gutter4
hovershrink
padding2
cardsCollection[{"title":"IT pagalbos tarnyba","body":"Jeigu esate valstybinės įstaigos, užregistruotos IT pagalbos tarnybos (angl. Service Desk) darbuotojas, galite prisijungti prie IT pagalbos tarnybos portalo.","color":"#e08024","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1531538606174-0f90ff5dce83?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=3067&q=80","imageType":"link","href":"https://servicedesk.vitc.lt/jira/servicedesk","hrefType":"link"},{"title":"IT paslaugų katalogas","body":"Susipažinkite su centralizuotai teikiamų IT paslaugų katalogu.\nPaslaugas iš šio katalogo gali užsakinėti įstaigų, pasirašiusių paslaugų teikimo sutartį, atstovai.","color":"#1172a9","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1558494949-ef010cbdcc31?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=2091&q=80","imageType":"link","href":"3768653","hrefType":"page"},{"title":"IT paslaugų valdymas","body":"Jeigu esate užregistruotas VITC IT paslaugų gavėjas, spauskite čia, norėdami prisijungti prie paslaugų užsakymo ir valdymo srities.","color":"#cd8d2b","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1551288049-bebda4e38f71?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=2550&q=1050","imageType":"link","href":"https://servicedesk.vitc.lt/jira/login.jsp","hrefType":"link"},{"title":"Žinių bazė","body":"Jei susidūrėte su klausimais ar ieškote papildomos informacijos rūpimu klausimu, atsakymų ieškokite šioje srityje.","color":"#1058a0","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1563447910678-c09e31ecbe88?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1050&q=80","imageType":"link","href":"https://servicedesk.vitc.lt/docs/display/ITSDKB/","hrefType":"link"}]
columns4
imagePositiontop
themefabric
decorationimage
imageHeight50


Aura - Background Content
backgroundImageHrefType
padding0
backgroundImageHref
containerMinHeight50
backgroundSizecover
contentPositionflex-end
backgroundPositioncenter center

Aura - Divider
serializedStyles{"alignment":{"horizontal":"center"},"icon":{"name":"faArrowAltCircleDown","color":"#3333331a","size":24},"text":{"color":"#333","fontSize":14,"textAlign":"left","fontWeight":"bold","text":"Aura Divider"},"border":{"top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"color":"#3333331a","style":"solid","width":2},"size":{}}
typeicon

Aura - Panel
tab1
styles{"base":{},"body":{"text":{"fontSize":14,"color":"#000038","fontWeight":"normal","textAlign":"left"}},"header":{},"headline":{"text":{"text":"Teisinė informacija","color":"#000000a8","fontSize":18,"fontWeight":"bold","textAlign":"left"},"border":{"color":"#0000001a","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}}}
body

Dėl Valstybės informacinių technologijų paslaugų valdymo informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo

Dėl Informacinių technologijų paslaugų teikėjo centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų katalogo patvirtinimo

Portalo privatumo politika

Slapukų naudojimo taisyklės

Aura - Panel
tab1
styles{"base":{},"body":{"text":{"fontSize":14,"color":"#000038","fontWeight":"normal","textAlign":"left"}},"header":{},"headline":{"text":{"text":"Apie paslaugas","color":"#000000a8","fontSize":18,"fontWeight":"bold","textAlign":"left"},"border":{"color":"#0000001a","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}}}
body

IT paslaugos teikiamos valstybinėms institucijoms pasirašiusioms IT paslaugų teikimo sutartį su IVPK.

Aura - Panel
tab1
styles{"body":{},"header":{"icon":{"size":14,"name":"faCopyright","color":"#000000a8"},"backgroundColor":{"color":"#eee"}},"headline":{"text":{"text":"Duomenys apie Informacinės visuomenės plėtros komitetą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188772433","fontSize":14,"color":"#000000a8","textAlign":"left","fontWeight":"normal"},"alignment":{"horizontal":"start"}},"base":{}}
body


HideElements
confluencelogotrue
breadcrumbtrue
edittrue
sidebartrue
profiletrue
admintrue
createtrue
titletrue
toolstrue