Versions Compared

Raktas

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aura - Background Content
backgroundImageHrefType
padding0
backgroundImageHref
containerMinHeight600
backgroundSizecover
contentPositioncenter
backgroundPositiontop rightAura - Title
color#2d5ba8
textAligncenter
fontSize64
lineHeight76
tagh1
fontWeightnormal
IT paslaugų katalogas
aura-pretty-title
color#344563
textAligncenter
fontSize28
lineHeight32
tagh1
fontWeightlighter
Valstybės informacinių technologijų centras
aura-background-image
backgroundImageHrefTypelink
padding25
containerMinHeight0
backgroundSizecover
contentPositionflex-start
backgroundPositioncenter center

Livesearch
spaceKeyIP
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholderĮveskite paieškos tekstą
typepage
labelsvic-it-paslaugos


Aura - Cards
layouticon-center
gutter0
hovershrink
padding3
cardsCollection[{"title":"Data Center as a Service (DCaaS)","body":"Duomenų centro paslaugos: fizinės infrastruktūros talpinimas duomenų centre","color":"#e36e98","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1531538606174-0f90ff5dce83?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=3067&q=80","imageType":"link","href":"1671285","hrefType":"page"},{"title":"Infrastructure as a Service (IaaS)","body":"Infrastruktūros paslaugos: tinklai, internetas, ugniasienės, duomenų saugyklos, VPN","color":"#918aff","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1558494949-ef010cbdcc31?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=2091&q=80","imageType":"link","href":"1671287","hrefType":"page"},{"title":"Platform as a Service (PaaS)","body":"Platformos paslaugos: aplikacijų serveriai, konteineriai, duomenų bazės","color":"#66afff","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1551288049-bebda4e38f71?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=2550&q=80","imageType":"link","href":"1671365","hrefType":"page"},{"title":"Software as a Service (SaaS)","body":"Programinės įrangos paslaugos: El. paštas, Big Data, failų serveriai","color":"#68c4c4","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1572287411358-4ee2d925c31a?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1923&q=80","imageType":"link","href":"1671385","hrefType":"page"},{"title":"Sisteminės paslaugos","body":"Automatizavimas, rezervinės kopijos, stebėsina ir auditavimas, virtualizacijos self-service","color":"#bac961","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1483683804023-6ccdb62f86ef?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1575&q=80","imageType":"link","href":"1671400","hrefType":"page"},{"title":"Papildomos paslaugos","body":"Duomenų bazių, operacinių sistemų ir darbo vietų priežiūra, projektavimo ir konsultavimo paslaugas","color":"#eabb23","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1561363702-e07252da3399?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=3300&q=80","imageType":"link","href":"1671420","hrefType":"page"},{"title":"IT paslaugų rinkiniai","body":"","color":"#f79f1ff2","icon":"faShoppingBasket","image":"https://images.unsplash.com/photo-1483683804023-6ccdb62f86ef?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1575&q=80","imageType":"link","href":"12616013","hrefType":"page"},{"title":"Bendrosios paslaugos","body":"","color":"#e14b4ceb","icon":"faAirFreshener","image":"https://images.unsplash.com/photo-1565715349587-5d33ec1862fb?ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1534&q=80","imageType":"link","href":"12616015","hrefType":"page"}]
columns4
imagePositiontop
themefabric
decorationnone
imageHeight50


Aura - Background Content
backgroundImageHrefTypelink
padding10
containerMinHeight200
backgroundSizecover
contentPositioncenter
backgroundPositioncenter center

Aura - Button
elevationflat
color#FFFFFF
iconfaList
labelVisų IT paslaugų sąrašas
selectedPaletteId0
outlinedoutlined
borderRadius2
sizemedium
background#000038
iconPositionleft
hrefTarget_self
hrefTypepage
href1671283

Aura - Background Content
backgroundImageHrefType
padding0
backgroundImageHref
containerMinHeight50
backgroundSizecover
contentPositionflex-end
backgroundPositioncenter center

Aura - Panel
tab1
styles{"body":{},"header":{"icon":{"size":14,"name":"faCopyright","color":"#000000a8"},"backgroundColor":{"color":"#eee"}},"headline":{"text":{"text":"Duomenys apie Informacinės visuomenės plėtros komitetą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188772433","fontSize":14,"color":"#000000a8","textAlign":"left","fontWeight":"normal"},"alignment":{"horizontal":"start"}},"base":{}}
bodyHideElements
metastrue
confluencelogotrue
commentstrue
breadcrumbtrue
edittrue
sidebartrue
profiletrue
createtrue
titletrue
toolstrue
labelstrue
likestrue

...