Versions Compared

Raktas

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Aura - Background Content
backgroundImageHrefType
padding0
backgroundImageHref
containerMinHeight800
backgroundSizecover
contentPositioncenter
backgroundPositiontop right


Aura - Title
color#344563
textAligncenter
fontSize68
lineHeight76
tagh1
fontWeightlighter
VITC portalas 
Aura - Title
color#344563
textAligncenter
fontSize28
lineHeight32
tagh1
fontWeightlighter
Sveiki atvykę į Valstybės informacinių technologijų centro portalą
Aura - Background Content
backgroundImageHrefTypelink
padding0
containerMinHeight90
backgroundSizecover
contentPositionflex-end
backgroundPositioncenter center
Aura - Title
color#344563
textAligncenter
fontSize28
lineHeight32
tagh1
fontWeightlighter
Pasirinkite Jus dominančią sritį
Aura - Cards
layouticon-center
gutter20
hoverelevate
padding2
cardsCollection[{"title":"IT pagalbos tarnyba","body":"Jeigu esate valstybinės įstaigos, užregistruotos IT pagalbos tarnybos (angl. Service Desk) darbuotojas, galite prisijungti prie IT pagalbos tarnybos portalo.","color":"#EC6541","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1531538606174-0f90ff5dce83?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=3067&q=80","imageType":"link","href":"https://servicedesk.vitc.lt/jira/servicedesk","hrefType":"link"},{"title":"IT paslaugų katalogas","body":"Susipažinkite su centralizuotai teikiamų IT paslaugų katalogu.\nPaslaugas iš šio katalogo gali užsakinėti įstaigų, pasirašiusių paslaugų teikimo sutartį, atstovai.","color":"#0049b0","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1558494949-ef010cbdcc31?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=2091&q=80","imageType":"link","href":"3768653","hrefType":"page"},{"title":"IT paslaugų valdymas","body":"Jeigu esate užregistruotas VITC IT paslaugų gavėjas, spauskite čia, norėdami prisijungti prie paslaugų užsakymo ir valdymo srities.","color":"#333333a8","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1551288049-bebda4e38f71?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=2550&q=80","imageType":"link","href":"https://servicedesk.vitc.lt/jira/","hrefType":"link"}]
columns3
imagePositiontop
themefabric
decorationimage
imageHeight50


Aura - Background Content
backgroundImageHrefType
padding0
backgroundImageHref
containerMinHeight50
backgroundSizecover
contentPositionflex-end
backgroundPositioncenter center

Aura - Divider
serializedStyles{"alignment":{"horizontal":"center"},"icon":{"name":"faArrowAltCircleDown","color":"#3333331a","size":24},"text":{"color":"#333","fontSize":14,"textAlign":"left","fontWeight":"bold","text":"Aura Divider"},"border":{"top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"color":"#3333331a","style":"solid","width":2},"size":{}}
typeicon


Aura - Panel
tab1
styles{"base":{},"body":{"text":{"fontSize":14,"color":"#000038","fontWeight":"normal","textAlign":"left"}},"header":{},"headline":{"text":{"text":"Teisinė informacija","color":"#000000a8","fontSize":18,"fontWeight":"bold","textAlign":"left"},"border":{"color":"#0000001a","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}}}
body

Dėl Valstybės informacinių technologijų paslaugų valdymo informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo

Dėl Informacinių technologijų paslaugų teikėjo centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų katalogo patvirtinimo

Aura - Panel
tab1
styles{"base":{},"body":{"text":{"fontSize":14,"color":"#000038","fontWeight":"normal","textAlign":"left"}},"header":{},"headline":{"text":{"text":"Apie paslaugas","color":"#000000a8","fontSize":18,"fontWeight":"bold","textAlign":"left"},"border":{"color":"#0000001a","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}}}
body

IT paslaugos teikiamos valstybinėms institucijoms pasirašiusioms IT paslaugų teikimo sutartį su IVPK

Aura - Panel
tab1
styles{"body":{},"header":{"icon":{"size":14,"name":"faCopyright","color":"#000000a8"},"backgroundColor":{"color":"#eee"}},"headline":{"text":{"text":"Duomenys apie Informacinės visuomenės plėtros komitetą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188772433","fontSize":14,"color":"#000000a8","textAlign":"left","fontWeight":"normal"},"alignment":{"horizontal":"start"}},"base":{}}
bodyHideElements
confluencelogotrue
breadcrumbtrue
edittrue
sidebartrue
profiletrue
admintrue
createtrue
titletrue
toolstrue