Versions Compared

Raktas

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Puslapio savybės


Advanced Tables - Table Plus
heading0
width100%
enableSortingfalse


KodasB1
PavadinimasSistemų stebėsena (angl. monitoring)
KategorijaBendrai numatytos sisteminės paslaugos
AprašasPaslauga bus teikiama:
1. Paslauga privalomai bus teikiama visiems VITC platformos komponentams pagal VITC apibrėžtus šablonus.
2. Paslauga privalomai suteikiama visiems VITC platformoje talpinamiems virtualiems serveriams ir tinklo įrenginiams pagal VITC apibrėžtus šablonus.
3. Papildomų sistemų stebėsenos paslauga gali būti atskirai užsisakoma visų debesijos paslaugų platformos naudotojų (pagal poreikį). Stebimi parametrai suderinami užsakymo metu.
Pagal nustatytas prieigos teises paslaugų gavėjui suteikiama prieiga prie sistemų stebėsenos programinės įrangos. Sistemų stebėsenos programinė įranga leidžia stebėti užsakovo pasirinktų įrenginių suderintų parametrų reikšmes, gauti automatinius pranešimus pasiekus parametro nustatytą reikšmę, užsisakyti papildomų parametrų stebėjimą ir pan.
Paslaugos pasiekiamumas – 99,99%.
Technologinis aprašasStebėsenos sistemos funkcionalumas:
• stebėjimo agentų ir (arba) tarnybų diegimas bei konfigūravimas;
• standartinių stebėjimo šablonų pradinis konfigūravimas ir sukonfigūruotų parametrų stebėjimas;
• papildomai pasirinktų sričių ar būsenų stebėjimas;
• automatinis stebėjimo sistemų pranešimų siuntimas.
Tiesioginis teikimasTaip
Naudojimas kitų paslaugų teikimuiTaip
Paslaugų, kuriomis naudojamasi teikiant šią paslaugą, kodaiI19, I1, I2
Pasirinktinių paslaugų, kuriomis naudojamasi teikiant šią paslaugą, kodaiNėra
Užsakyti


Show If
groupcan-order

UI Button
colorblue
newWindowtrue
sizesmall
iconlink
titleUžsakyti
urlhttps://servicedesk.vitc.lt/jira/secure/CreateIssueDetails!init.jspa?pid=10301&issuetype=10114&summary=vitc&customfield_10500=10300&customfield_10200=ITSM-45